Faktura w walucie obcej – jaki kurs?

Wystawianie faktur w walucie obcej staje się coraz bardziej powszechne w polskim obrocie gospodarczym. Przedsiębiorcy, którzy współpracują z zagranicznymi kontrahentami lub preferują rozliczenia w walutach obcych, muszą znać zasady przeliczania kursów walut. W tym artykule dowiesz się, jak prawidłowo przeliczać faktury w walucie obcej, jakie kursy stosować i na co zwrócić uwagę, aby uniknąć błędów.

Co to jest faktura w walucie obcej?

Faktura w walucie obcej to dokument księgowy, w którym wartość transakcji wyrażona jest w walucie innej niż polski złoty. Może być wystawiana zarówno w przypadku transakcji krajowych, jak i zagranicznych. Z taką fakturą wiąże się konieczność przeliczenia kwoty podatku VAT na złotówki, nawet jeśli reszta wartości jest podana w obcej walucie.

Wystawianie faktur znacznie ułatwia program zintegrowany z KSeF. Dowiedz się więcej tutaj: https://sadowski.edu.pl/jak-program-do-wystawiania-faktur-moze-usprawnic-wdrozenie-ksef.

Jakie kursy walut stosować?

Przy wystawianiu faktury w walucie obcej, przeliczenia na złotówki dokonuje się według średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Oznacza to, że jeśli obowiązek podatkowy powstał 15 czerwca, należy użyć kursu z 14 czerwca.

Przykład przeliczania kursu walut

Załóżmy, że firma XYZ wystawia fakturę w euro dla polskiego kontrahenta. Obowiązek podatkowy powstał 10 maja. Kurs średni NBP z 9 maja wynosił 4,50 PLN/EUR. Wartość netto transakcji to 1000 EUR. Aby przeliczyć tę kwotę na złotówki, należy pomnożyć 1000 EUR przez 4,50 PLN/EUR, co daje 4500 PLN. Podatek VAT (23%) wynosi 1035 PLN, co oznacza, że wartość brutto faktury to 5535 PLN.

Co zrobić, gdy kurs waluty jest błędny?

Jeśli na fakturze zastosowano błędny kurs waluty, konieczne jest wystawienie faktury korygującej. Przeliczenia należy dokonać według kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym powstanie obowiązku podatkowego. W przypadku faktur korygujących, które naprawiają błędy, stosuje się ten sam kurs, jaki powinien być na fakturze pierwotnej. Jeśli korekta wynika z nowych okoliczności, takich jak rabaty czy zwroty, stosuje się bieżący kurs waluty.

Przykład faktury korygującej

Firma XYZ wystawiła fakturę w euro z błędnym kursem waluty. Zamiast kursu 4,50 PLN/EUR użyto kursu 4,40 PLN/EUR. Wartość netto transakcji to 1000 EUR, co przeliczono na 4400 PLN zamiast 4500 PLN. Aby naprawić błąd, firma XYZ wystawia fakturę korygującą, przeliczając kwotę według prawidłowego kursu 4,50 PLN/EUR. Nowa wartość netto to 4500 PLN, a VAT to 1035 PLN, co daje wartość brutto 5535 PLN.

Slim VAT – uproszczenia w przeliczaniu kursów

Od 2021 roku obowiązuje pakiet Slim VAT, który wprowadził uproszczenia w przeliczaniu kursów walut. Przedsiębiorcy mogą wybrać, czy chcą stosować kurs przeliczeniowy z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego VAT, czy też ten sam kurs dla celów PIT i VAT. Wybór metody przeliczania kursów wiąże się z koniecznością stosowania wybranego rozwiązania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Przykład zastosowania Slim VAT

Firma ABC sprzedaje towary do Niemiec. Sprzedaż miała miejsce 10 listopada, a faktura została wystawiona 12 listopada. Obowiązek podatkowy powstał 10 listopada, więc firma może zastosować kurs z 9 listopada. Dzięki Slim VAT, firma może również zdecydować się na stosowanie tego samego kursu dla celów PIT i VAT, co upraszcza proces księgowy.

W skrócie

Wystawianie faktur w walucie obcej wymaga znajomości przepisów dotyczących przeliczania kursów walut. Kluczowe jest stosowanie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego oraz prawidłowe przeliczanie kwot na złotówki. Dzięki pakietowi Slim VAT, przedsiębiorcy mają większą elastyczność w wyborze metody przeliczania kursów, co ułatwia prowadzenie księgowości. Pamiętaj, aby zawsze sprawdzać aktualne przepisy i kursy walut, aby uniknąć błędów i konieczności wystawiania faktur korygujących.

Artykuł promocyjnyZobacz także:
Photo of author

Daniel

Dodaj komentarz